Program workshopu

Na úvod zazní přednáška P. Kochové a Z. Opavské o připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny, zaměřená na jeho základní charakteristiku a koncepční principy. Následovat budou přednášky T. Lišky, V. Jarého a K. Barbierika, které představí specializovaný software Alexis, v jehož prostředí nové lexikografické dílo vzniká.

Po úvodních přednáškách bude program pokračovat v dílnách, v nichž vystoupí pozvaní hosté.

ÚTERÝ 29. 11. 2016

9:00 — slavnostní zahájení

9:10 — P. Kochová, Z. Opavská: Akademický slovník současné češtiny

diskuse

přestávka (10 min.)

DWS Alexis pohledem programátorů

10:30 — T. Liška: Představení DWS Alexis

10:50 — K. Barbierik: Tvorba, struktura a redakce hesla v DWS Alexis

11:10 — V. Jarý: Specifika automatického generování slovníkového výstupu

diskuse

11:50–13: 00 — pauza na oběd

K organizaci prací na slovníku

13:00 — V. Benko: Informačné technológie v projekte SSSJ

13:20 — B. Chocholová: Opis prác na jednom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka

13:40 — Z. Děngeová: Revize hesel v prostředí webové aplikace Alexis

diskuse

přestávka (10 min.)

K otázkám kodifikace a variantnosti ve slovníku

14:30 — A. Jarošová: Norma v kontexte spisovnosti a kodifikácie

14:50 — K. Smejkalová: Morfologické varianty ve vztahu k normě a kodifikaci

15:10 — B. Albrechtová: Jak média zacházejí s variantními prostředky

15:30 — H. Prokšová: Konkurenční předložkové vazby v současné češtině

diskuse

přestávka (10 min.)

Pohledem oddělení jazykové kultury ÚJČ

16:20 — M. Prošek: Slovník češtiny pojatý jako „learner´s dictionary“?

16:40 — V. Štěpánová: Výslovnost v českém výkladovém slovníku: co a jak

17:00 — M. Beneš: Zdroje a kritéria stylové charakteristiky jazykových prostředků a jak je zjistit?

diskuse

STŘEDA 30. 11. 2016

Korpusy a lexikografie

9:00 — L. Machálková, V. Vodrážková: Využití Českého národního korpusu při tvorbě ASSČ

9:20 — M. Křen: Frekvenční slovníky češtiny

9:40 — V. Cvrček: Složení korpusu SYN2015 a jeho zpracování

diskuse

přestávka (10 min.)

Terminologie ve slovníku

10:40 — M. Vachková: Nad zpracováním hudební terminologie v německo-české databázi

11:00 — M. Šemelík: Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků

11:20 — M. Lišková: Exemplifikace termínů v Akademickém slovníku současné češtiny

diskuse

12:00–13:00 — pauza na oběd

Lexikografické přístupy v dialektologii

13:00 — J. Nová, H. Goláňová: Zpracování regionálně příznakových lexémů v ASSČ

13:20 — M. Šipková: Slovník nářečí českého jazyka: charakteristika, vymezení, materiálová základna, výběr heslových slov

13:40 — S. Kloferová: Slovník nářečí českého jazyka – úskalí lexikografické a dialektologické abstrakce

diskuse

přestávka (10 min.)

K přípravám nového slovníku slovinského jazyka
(Slovar slovenskega knjižnega jezika)

14:30 — A. Perdih, J. Ježovnik: Na cestě k novému slovníku slovinského spisovného jazyka

14:50 — D. Krvina, M. Michelizza: Definitions of classifying adjectives in the New Dictionary of the Slovenian Standard Language

15:10 — M. Meterc, N. Jakop: Lexikografické spracovanie frazeologických variantov v novom slovníku slovinského spisovného jazyka

diskuse

přestávka (10 min.)

Sémantika slovních druhů z hlediska lexikografie

16:00 — V. Veselý: K významům a funkcím reflexivního prvku si

16:20 — B. Štěpánková: Pro koho jsou synsémantika ve slovníku?

diskuse

17:00 — zakončení

Program si můžete stáhnout ve formátu PDF: program