Pokyny pro publikaci abstraktů

Sborník rozšířených abstraktů bude k dispozici na workshopu.

Požadavky na formální úpravu textů sborníku rozšířených abstraktů
Termín:
1. 9. 2016
Rozsah:
min. 1 normostrana (1 800 znaků včetně mezer), max. 3 normostrany (5 400 znaků včetně mezer)
Jazyk textu:
čeština, slovenština, angličtina
Textový editor:
Microsoft Word (.doc, .docx)
Řádkování:
1,5
Písmo a velikost:
Times New Roman 12
Zarovnání:
do bloku
Zvýraznění:
tučné písmo, kurzíva
Uvozovky:
v češtině a slovenštině: „“, pro význam ,‘ ; v angličtině: “ ”, pro význam ‘ ’
Poznámky pod čarou:
Vkládat programově (vel. 10, jednoduché řádkování). Kromě automatického vkládání poznámek pod čarou prosím nepoužívejte žádné automatické odrážkování ani číslování.
Bibliografické odkazy:
podle zásad časopisu Naše řeč
Řazení položek:
jméno a příjmení autora
název a adresa pracoviště
kontaktní e-mail
3—10 klíčových slov v angličtině řazených abecedně
název příspěvku
text
seznam literatury a zdrojů

Texty prosím zasílejte na adresu: liskova@ujc.cas.cz