Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století

29.–30. 11. 2016

Workshop pořádaný při příležitosti ukončení čtyřletého projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011)

Na pracovním setkání lexikografů a dalších lingvistů budou představeny dosavadní výsledky práce na Akademickém slovníku současné češtiny, který vzniká v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a speciální software pro tvorbu slovníku Alexis, který vyvíjí tým programátorů ve spolupráci s pracovníky oddělení současné lexikologie a lexikografie.

Dílčí sekce workshopu, v nichž vystoupí jak členové řešitelského týmu projektu, tak pozvaní lingvisté, budou zaměřeny na problematiku lexikografického popisu při tvorbě všeobecných výkladových slovníků, slovníku nářečního, překladového i dalších slovníků speciálních a zahrnou i jiná související témata.

Dvoudenní workshop se uskuteční 29.—30. 11. 2016 v prostorách Akademie věd (Národní 1009/3, 117 20  Praha 1).

Srdečně zveme publikum z řad odborné i široké veřejnosti.Za organizační tým

Michaela Lišková

Veronika Vodrážková

Zuzana Děngeová